خدمات گمرکی و پشتیبانی

پارسی پست

خدمات گمرکی و پشتیبانی
ما در ترخیص کالای شما تخصص داریم.هر روز تعداد زیادی کالاهای وارداتی را ترخیص می کنیم.ما برای ترخیص سریع و کارامد کالاهای مشتریان از نیروهای محلی و منطقه ای و مهارت های آنها برای شناخت تنوع قوانین در هر منطقه بهره گرفتیم.
خدمات گمرکی
ما طیف وسیعی از پشتیبانی گمرکی را برای فرآیندهای ترخیص کالا از استاندارد تا غیر روتین ارائه می دهیم. به شما اطمینان می دهیم محموله هایتان در اسرع وقت می رسند در نتیجه زمان لازم را برای تمرکز بر تجارت اصلی خود خواهید یافت.
فرآیند گمرک
مدیریت عوارض گمرکی برای کنترل جریان کالا در داخل و خارج از کشور ضروری است. بنابراین روند گمرک در کشور مبدأ آغاز می شود و در کشور مقصد خاتمه می یابد. ما کلیه درخواست های مربوط به گمرک را از طرف شما مدیریت می کنیم. پس از ترخیص کالاها ، ترانزیت را قبل از تحویل نهایی ترتیب می دهیم.
فقط تعداد محدود استثنائات محلی در سراسر جهان وجود دارد. به همین دلیل معمولاً هزینه ترخیص کالا از گمرک استاندارد می تواند در هزینه حمل و نقل درب به درب گنجانده شود.