پست در خدمت رفاه مردم قرار می گیرد

پارسی پست

پست در خدمت رفاه مردم قرار می گیردمدیرعامل پست پیشگامان بادپا گفت: ظرفیت پست را برای توزیع مویرگی کالا و خدمات به مردم فعال می کنیم.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، محمد هادی اسلامی با تاکید بر نیاز جامعه به کاهش تعرفه کالا و خدمات از زنجیره تامین گروه تعاونی پیشگامان به عنوان ابزار مطمئن این نیاز یاد کرد و افزود: پست ۲ کشور با بهره گیری از خدمات نوین فناوری اطلاعات به عنوان یکی از شاخه های این زنجیره تامین در راستای توزیع مویرگی کالا و خدمات فعالیت خواهد کرد.
اسلامی از مشارکت مردم در برخی خدمات پست پیشگامان بادپا از جمله خدمات درون شهری و برون شهری پست به عنوان جلوه ای از تعاون محور بودن پست ۲ نام برد و بیان داشت: به زودی با تلفیق تعاونی و فناوری اطلاعات خدمتی جدید از پست را در راستای رفاه مردم رونمایی خواهیم کرد.


تاریخ ثبت: ۳۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید 398