خدمات زنجیره تأمین

خدمات گمرکی

خدمات حمل و نقل

خدمات انبارداری

درباره ما

درباره ما

ارتقای سطح خدمات پستی کشور و رضایتمندی مشتریان از اهداف اصلی پارسی پست است.

img

پارسی پست

ما به عنوان متخصص لجستیک ، بخش عظیمی از فرآیند زنجیره تأمین ، شامل ذخیره سازی و جریان کارآمد و مؤثر کالا ، خدمات و اطلاعات مرتبط از نقطه شروع تا نقطه مصرف را به منظور رفع نیازهای مشتریان ، برنامه ریزی، پیاده سازی و کنترل می کنیم.
پست پیشگامان با ایجاد مراکز لجستیک این قبیل خدمات را ارائه کرده و با ایجاد تمرکز، صرفه ناشی از مقیاس و ارائه تخصصی خدمات با کیفیت بالا می تواند دغدغه کاهش هزینه صاحبان کالا را کاهش دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اخبار

اخبار

جدیدترین خبر ها